Om

Skiløypekomiteen for Trettens vestside

Formål

Skiløypekomiteen for Trettens vestside har som formål å etablere og vedlikeholde skiløyper i området Musdalsæter - Djupdalen - Roåker på vestsida av Gudbrandsdalen på Tretten i Øyer kommune.

 

Styret består av sju representanter fra grunneierlag, velforeninger og utbyggere i området , og vi har to faste sjåfører på løypemaskin. Løypemaskin leies inn fra Musdalsæter Hyttegrend AS

 

Finansiering av drifta baseres på frivillige bidrag samt faste årlige avgifter fra hytteeiere i Musdalsæter Hyttegrend. Se for øvrig under Økonomi i toppmenyen

 

Kontakt

 

Kontaktperson for henvendelse til løypekjørerne:

 

Arild Botheim

 

970 37 751

 

Leder i løypekomiteen: Erik Lagethon:

 

909 72 683

er-lag(at)online.no

 

Nettsideansvarlig: Ola Håkon Ourom:

 

976 72 590

ola.ourom(at)gmail.com

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved