Økonomi

Økonomi

 

Tabellen under viser regnskapet for løypeforeninga i 2013. Den store utgiften til rydding av løyper gikk til en gjennomgang av traseer (Langmyra, Grønåsen) med gravemaskin høsten 2013. Her ble stubber og ujevnheter fjernet, og noen stikkrenner lagt ned. Dette for å kunne kjøre løyper tidligere på høsten, ved mindre snømengder.

 

I 2014 skal løypeforeninga i samarbeid med Musdalsæter Hyttegrend AS sette opp en lenge etterlengtet garasje for løypemaskina. Denne vil stå ved det gamle krysset Musdalsætervegen/Djupdalsvegen og koste ca 200 000 kr.

 

Som regnskapet viser så er vi helt avhengige av frivillige bidrag for å få dette til å gå rundt, og vi håper flest mulig er med og bidrar!

Inntekter

 

Bidrag fra Øyer Kommune

kr 30 000

Løypeavgift fra hytteeiere i Musdalsæter Hyttegrend

kr 28 000

Roåker Vel (nedlagt og avsluttet konto 2013)

kr 10 000

Frivillige bidrag

kr 81 000

Overskudd Musdalsmesterskap

kr 10 000

Sum

kr 159 000

 

 

Utgifter

 

Drivstoff løypemaskin

kr 26 000

Leie løypemaskin fra Musdalsæter Hyttegrend AS

kr 40 000

Vedlikehold av maskin

kr 16 000

Oppføring Skisporet.no

kr 9 500

Utsending av giroer

kr 5 500

Bidrag til rydding av løyper

kr 35 000

Sum

kr 132 000

 

 

Overskudd

kr 27 000

 

 

Copyright © All Rights Reserved